español english français česky

            Co je

PRVNÍ  INTEGRÁLNÍ  PANAMERICKÁ  EXPEDICE  
    
                       a její evropský epilog ?


"První integrální panamerická expedice" (1982-1996) má své kořeny ve dvou předpokladech.

Jedním předpokladem je, že cestovat po Americkém kontinentu, s rozmanitostí a velkolepostí jeho hmotných rysů, je jako cestovat přes jeviště věrně vyličující všechny rysy všech ostatních pevnin; předpokladem, že Americký kontinent má, ve skutečnosti, nejen  pouze tolik rysů jako, nýbrž více rysu než, kterýkoli jiný kontinent, a je proto nejlepším obrazem celé naší oběžnice jakožto hmotné jsoucnosti.

Dalším předpokladem je, že vzpomínat si na události lidstva, jež se už odehrály během nesčetných tisíciletí a pozorovat dnešní lidské činnosti na Americkém kontinentu je jako vyvolávat a pozorovat události vzestupu lidstva jakožto celku.

Tyto dva předpoklady mohou být snadno spojeny v jeden: ten, že cestovatel z jiné planety by získal dost dobré ponětí o živote na planetě "Zemi" návštěvou pouze Amerického kontinentu.

"První integrální panamerická expedice" je už vylíčena ve svém vlastním názvu: je to první expedice s takovýmto rozsahem mnohopředmětného bádání v tak podrobném a rozsáhlém panamerickém geografickém meřítku.

Tak tomu je, že její putování, po délce 390.000 kilometrů,  široce se klikatí mezi Ellesmere, poslední to zemí před Severní točnou, a Tierra del Fuego, poslední to zemí pred Antarktidou; mezi Atlantickým oceánem a Tichým oceánem; mezi 1.000 metry pod mořskou hladinou a 6.130 metry tam vysoko mezi sírou a sněhem v Andách; i po všech místech s americkým významem v Evropě.

Tak tomu je, že její studie, pozorování, komentáře jsou hustě nacpány do 4.845 stránek (s drobným řádkováním), a dokumentovány přiblizně 14.500 fotografiemi; pouhý chronologický index nepretržitých 13 let a 3 měsíců cestování, hlavně vozidlem s pohonem na všechna kola, též pirogou, na koni, helikoptérou, atd., vyžaduje rozsahu 82 stránek.

Přejete si stručný pohled do umění kryptogramných poselství skrytých ve vikingských nápisech v Americe?  Zajímáte se o důmyslnost lidstva, jak je doložena v tuctech průmyslových procesů?  Rozechvěly by Vás tragédie objevu Severozápadního průplavu, z Atlantiku do Pacifiku, tam daleko na severu, nebo tragédie osídlení Magellanské úžiny, od Atlantiku k Jižním mořím, tam daleko na jihu?  Jste dostatečně silní, aby jste se dozvěděli co se stane jablkům, obilí, kdyz jsou "zpracovávány" pro Váš jídelní požitek? Chcete objevit zemi se dvěma hlavními městy a země beze jména?  Chtěli byste putovat po prvních krocích Kolumba, Cortése, Pizarra, jiných slavných objevitelů v Americe?  Aneb putovat po místech, odkud na století jeden po druhém vypluli Brendan, Madok, Kolumbus, aniž by žádný z nich vědel, co na něj za obzorem čeká? Povzbudilo by to Vaši zvědavost, co černá rasa tvrdí o svém příchodu již před Kolumbem z Afriky do karibské oblasti?  Upoutal by Vás vznik názvu "Amerika", jeho neočekávané rodiště, jeho úchvatné okolnosti? Uvažovali jste někdy o tom, že neschopnost rozumět pojmům je mnohem vetší vadou, než neschopnost číst?

Vzestup lidstva na Americkém kontinentu, tak jak jest patrno ze 169 archeologických míst, nahlédnutí do červů, mořských hub, cirkumpolárních září, modrých humrů, subnukleárních částic, dolování a padělání smaragdu, i do denního života, jaký skutečně jest v mnoha společnostech, a stovky a tisíce podobně rozličných a upoutávajících témat též jsou součástí Kroniky "První integrální panamerické expedice".

Episody "dobrodružství" nebyly účelem výpravy, ale jistě se staly součástí skutečností Expedice: trmácet se pěšky devět dnů panenskou džunglí; řídit po zamrzlém Arktickém oceánu daleko od pevniny; probojovávat se skrze povodí Amazonky k legendárnímu Manaos i dále; přespávat v expedičním vozidle při 13°C pod nulou uvnitř a 40°C (nebo F, je to jedno) pod nulou venku; octnout se pod hrozbou střelných zbraní; nemoci o krok dále následkem poruchy vozidla, kde bylo zákonem zničené vozidlo spravit znemožněno; čelit dengské horečce, žluté zimnici, dvěma druhům malárie; atd.

Časový rámec této expedice v toku století je dosti patřičný, až přikazující.

Probíhá nyní období, kdy, poprvé a na krátký čas, Amerika vlastní současně celou souslednost mezi oběma nejvíce odcizilými extrémy lidského vývoje, od paleoxilických obyvatelů až ke kosmickým badatelům - tato Expedice měla příležitost poznat oba. Nedávno ještě neexistovali kosmičtí výzkumníci; v krátkém čase pravěké rody nebudou jiz existovat.

Probíhá nyní též období, za kterého Amerika ještě vlastní, naposled, jakousi rozmanitost etnických skupin, z nichž každá má svůj vlastní životní způsob, též několik pozůstalých prvotních míst; avšak tyto skupiny bývají převálcovány do pasivní a jednotvárné anonymity a taková místa bývají vymazána dusotem lidského přílivu.  Takže brzy by bývalo bylo příliš pozdě.

Též, tato výprava náhodou je v souladu s Pětistým výročím posledního objevení Ameriky.

Takovéto byly tedy podstaty, okolnosti, časový rámec "První integrální panamerické expedice" s jejím důležitým evropským kodicilem.  Duch, ve kterém byla výprava vedena, muže být doložen citací prvního úvodu (z celkového počtu tří) k jejím Kronikám:

"Kdybychom napsali, že voda je mokrá, někdo by bezpochyby někde vyskočil a zvednuv ukazováček, by argumentoval jinak.

"S těmito Kronikami, s tím, jak posvátná dogmata pro ně neexistují, je-li to, co jsme zjistili, rozdílné od těchto dogmat, nepochybně budeme mít proti sobě smečky odpurců, kteří na nás budou štěkat své kritiky - a to od magisterských až do výsměšných.

"Nevěnovali jsme však tolik roků energie pouze tomu, abychom jen ještě jednou opakovali obyčejné stereotypy.

"Tyto Kroniky jsou přímým vyúčtováním toho, co jsme skutečně viděli, co jsme skutečně četli, co jsme skutečně slyšeli.  A musí-li štěkání být, ať už uražené ci opovržlivé, tedy ať je.

"Fotografie dokumentují tutéž filosofii.  Neupravené, ukazují věci tak, jak skutečně jsou. 

"Ti, kteří by nás následovali, by zjistili to, co jsme zjistili my.

                                                         Manželé Pachtovi"


A ano, bibliografie asi 330 knih a přibližně 360 jiných pramenů je též součástí "První integrální panamerické expedice".[CNW:Counter]